GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (2024)

Welkom bij GGZ Congressen Congressen.

Je kunt je niet langer inschrijven voor dit congres.

Bekijk ons actuele congresaanbod!

Achtergrond, diagnostiek en interventies

Vr 18 juni 2021, Online via livestream

Het congres Slaapstoornissen in de psychiatrie gaat online door
Goed nieuws! Je kunt het congres vanuit huis veilig en op afstand online volgen via een livestream.Meld je hier aan >>

 • Overzicht
 • Programma
 • Sprekers
 • Info
 • Thema slaapstoornissen

Overzicht

Veel mensen met een psychiatrische stoornis hebben ernstige slaapproblemen. Dat heeft grote invloed op de ernst en het verloop van de psychiatrische aandoening. Daarom krijg je tijdens het congres Slaapstoornissen in de psychiatrie niet alleen informatie over gezonde en verstoorde slaap, maar ook diagnostiek van slaapstoornissen en vooral veel concrete handvatten om optimaal te kunnen behandelen.

Slaapstoornissen vormen een risicofactor voor het ontstaan en in stand houden van meerdere psychiatrische aandoeningen. Zo kan een depressie of verslaving blijven bestaan door verstoringen van de slaap. Ook geven slaapstoornissen na een verder succesvolle behandeling van de psychiatrische aandoening een verhoogd risico op terugval in depressie of verslaving. Hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel?

Op het programma:

In de ochtend leer je meer over normale slaap en de centrale rol van slaap in cognitief functioneren en emotieregulatie en de meest voorkomende slaapstoornissen en hun wisselwerking met psychiatrische stoornissen. Daarnaast maak je kennis met diverse mogelijke psychotherapeutische en farmacotherapeutische interventies. Dit maakt de weg vrij voor betere diagnostiek en behandeling van de psychiatrische aandoening.

Na de lunch volg je praktische workshops naar keuze. Zo kun je meer leren over interventies om slaapstoornissen aan te pakken, van cognitieve gedragstherapie tot psychofarmaca. Ook kun je je verdiepen in slaapstoornissen bij specifieke groepen, zoals kinderen & jeugdigen, ouderen en mensen met PTSS. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten, goed uitvoerbare behandelopties en bruikbare adviezen voor jouw praktijk.

Na deze dag:

 • Ontdek je welke soorten slaapstoornissen er zijn.
 • Ken je de samenhang van slaapstoornissen met psychiatrische aandoeningen.
 • Leer je welke interventies er zijn en hoe je die toepast in jouw praktijk.
 • Weet je hoe de vicieuze cirkel te doorbreken en therapie te optimaliseren.
 • Ontvang je concrete adviezen voor jouw behandeldoelgroep(en) zoals o.a. bij kinderen en jeugdigen, en ouderen.

Programma

09.00

Online ontvangst

09.15

Opening en inleiding door dagvoorzitter

Peter de Jong, hoogleraar, experimentele Psychopathologie

09.30

Lees meerSluiten

Algemene inleiding in de slaap

Ysbrand van der Werf, hoogleraar, functionele neuroanatomie, Amsterdam UMC

In deze inleiding wordt de opbouw van de slaap besproken, de hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan slaap, de functies van slaap en het belang van slaap in de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ook bespreken we hoe de slaap verstoord kan raken en wat de gevolgen kunnen zijn van slaapstoornissen voor het welzijn van het individu.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Je hebt een overzicht van de verschillende slaapstadia en de regelmechanismen die de slaapstadia en de overgangen ertussen mediëren
 • Je hebt inzicht in variaties in slaapduur en architectuur op geleide van leeftijd, geslacht en andere demografische en omgevingsfactoren
 • Je hebt een overzicht van de functies van slaap voor lichamelijke, emotionele en cognitieve processen. En, begrijpt hoe verstoorde slaap kan bijdragen aan lichamelijk en mentaal onwelbevinden

10.00

Lees meerSluiten

Het belang van slaap voor cognitief en psychologisch functioneren

Peter Meerlo, universitair docent en slaaponderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen

Deze lezing geeft een overzicht van recente theorieën over de functies van slaap en het belang van slaap voor de hersenen. Slaap wordt verondersteld een cruciale rol te spelen bij herstel, onderhoud en plasticiteit van zenuwcellen. Langs die weg is slaap essentieel voor het functioneren van ons brein en onze mentale gezondheid.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De recente theorieën over de functies van slaap
 • De rol van slaap bij het vormen van geheugen
 • De invloed van slaap en slaaptekort op emoties

10.30

Koffie / Thee pauze

11.00

Lees meerSluiten

Slaapstoornissen in de psychiatrie

Slaapstoornissen komen veel voor in de psychiatrie, met name insomnie. De laatste decennia wordt steeds duidelijker dat verstoorde slaap niet alleen een transdiagnostisch symptoom is van psychiatrische aandoeningen, maar dat ze elkaar wederzijds negatief beïnvloeden. Het vroegtijdig diagnosticeren en behandelen van (comorbide) slaapstoornissen – hetgeen in ons zorgstelsel primair valt onder somatiek – is dan ook juist van groot belang in de geestelijke gezondheidszorg.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Informatie over de verschillende soorten slaapstoornissen, met nadruk op chronische insomnie
 • Inzicht in de wisselwerking tussen slaap en psychische gezondheid
 • Beginselen van cognitieve gedragstherapie voor insomnie

11.45

Feestelijke overhandiging boek

prof. dr. Wiepke Cahn, hoogleraar lichamelijke aandoeningen bij psychiatrische gezondheid, UMC Utrecht

12.00

Lees meerSluiten

Toepassing van CGT-i bij uiteenlopende psychiatrische aandoeningen

Inge Ensing, Msc, gz-psycholoog, GGZ Drenthe en dr. Tanja Su, gz-psycholoog, GGZinGeest

Het doel van deze workshop is het leren (h)erkennen en behandelen van comorbide insomnie bij uiteenlopende psychiatrische aandoeningen. Per psychiatrische aandoening wordt besproken welke aanpassingen van het CGT-I protocol nodig zijn, welke aandachtspunten relevant zijn en hoe specifieke onderdelen van het protocol kunnen worden toegepast. Door de praktische inslag van de workshop kun je na de workshop direct hiermee aan de aan de slag in de klinische praktijk.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Diagnostiek van comorbide insomnie
 • Indicatiestelling van CGT-i
 • Toepassing van CGT-i bij verschillende psychiatrische aandoeningen

12.40

Lunchpauze

13.40

Lees meerSluiten

Medicamenteuze aspecten en behandeling van insomnie in de psychiatrie

Jeanine Kamphuis, psychiater, GGZ Drenthe/ UMCG en Maaike van Veen, , psychiater / onderzoeker, GGZ Drenthe

Insomnie is voor veel behandelaars van psychiatrische patiënten een veelvoorkomende klacht in de spreekkamer. Het wel of niet inzetten van slaapmiddelen met daarbij risico op ontwikkeling van afhankelijkheid, en hoe om te gaan met reeds gebruikte medicatie is een telkens terugkerend vraagstuk. In deze workshop gaan we in op medicamenteuze aspecten van insomnie behandeling. Denk hierbij aan verschillende werkingsmechanisme en –duur, maar ook bijwerkingen en gevolgen voor de rijvaardigheid. Meerdere opties worden aangereikt, zodat per individuele patiënt een afweging kan worden gemaakt. Tot slot wordt aandacht besteed aan het afbouwen van reeds (langdurig) gebruikte slaap medicatie.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Overzicht van de effecten van de belangrijkste (psycho)farmaca op de slaap
 • Plaats van farmaca in de behandeling van insomnie
 • Adviezen met betrekking tot start en afbouw psychofarmaca voor insomnie

Waarom Jeanine Kamphuis deelnemers aanraadt het congres bij te wonen?
“Het beredeneerd wel of niet inzetten, dan wel aanpassen van, medicatie in de behandeling van insomnie komt de zorg van psychiatrische patiënten ten goede.”

14.20

Lees meerSluiten

Slaapstoornissen bij kinderen en jeugdigen

Sigrid Pillen, kinderneuroloog-somnoloog, Kempenhaeghe

Tijdens deze interactieve workshop ga je aan de slag met diverse casus van kinderen met psychiatrische stoornissen, die kampen met slaapproblemen. Je leert de belangrijkste oorzaken herkennen en daarop de behandeling aan te sluiten. Aanbod komen o.a. de relatie met ADHD en autisme en de eerste stappen in de behandeling.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Hoe normale kinderslaap eruit ziet
 • Wat de belangrijkste oorzaken van slecht slapen bij kinderen met psychiatrische aandoeningen zijn
 • Welke behandelingen ingezet kunnen worden vanuit slaapgeneeskundig perspectief

Waarom Sigrid Pillen deelnemers aanraadt het congres bij te wonen?
“Voel je je handelingsverlegen als jouw patiënt na het verbeteren van de slaap hygiëne of de start van melatonine nog steeds slecht slaapt? Kom dan naar deze workshop om praktische handvatten te krijgen voor verdere aanpak.”

14.50

Lees meerSluiten

Slaapstoornissen bij ouderen

Saskia van Liempt, ouderen psychiater, opleider aandachtsgebied ouderen, Parnassia Groep Noord-Holland

In deze workshop leer je hoe je slaap bij ouderen kan veranderen, en welke leeftijdsgebonden factoren een rol spelen bij de hogere prevalentie van slaapstoornissen ouderen. Ook leer je dat met een goede analyse, psycho-educatie en behandeling volgens de richtlijnen veel winst te boeken valt, ook op hogere leeftijd!

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Invloed van veroudering op slaapregulatie
 • Factoren die een rol spelen bij slaapstoornissen bij ouderen
 • Behandeling van slaapstoornissen bij deze doelgroep

15.20

Pauze

15.40

Lees meerSluiten

Diagnostiek en behandeling van nachtmerries

Annette van Schagen, klinisch psycholoog, PhD senior onderzoeker, ARQ Centrum ’45 en Jaap Lancee, universitair docent/psycholoog i.o tot gz Psycholoog, Universiteit Amsterdam/PsyQ Amsterdam

Nachtmerries komen vaak voor bij mensen met verschillende psychiatrische stoornissen en hangen samen met ernstigere vormen van psychopathologie. Zorgvuldige diagnostiek van nachtmerries en het onderscheid met andere parasomnieën zoals nachtangst is van belang voor een goede indicatiestelling voor behandeling. Er is een psychologische behandeling van nachtmerries beschikbaar, imaginatie en rescripting therapie, een klachtgerichte behandeling die zowel op zichzelf staand als naast een lopend behandeltraject toegepast kan worden.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze workshop?

 • Diagnostiek van nachtmerries, en onderscheid met andere parasomnieën.
 • Indicatiestelling voor behandeling van de nachtmerries.
 • Toepassen van imaginatie en rescripting voor nachtmerries.

Waarom Annette van Schagen deelnemers aanraadt het congres bij te wonen?
“Slaap is een onmisbare factor in diagnose en behandeling van psychiatrische stoornissen, maar wordt ten onrechte veronachtzaamd, mogelijk door gebrek aan kennis. Dit congres levert een noodzakelijke bijdrage aan het vergroten van de kennis omtrent de samenhang tussen slaapproblemen en psychische problemen.”

Doelgroep: GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, praktijkondersteuners GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

16.20

Afsluiting van de dag door dagvoorzitter en gelegenheid om nog enkele vragen te beantwoorden

Peter de Jong, hoogleraar, experimentele Psychopathologie

16.30

Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (2)

Lees meer Sluiten

Peter de Jong

Hoogleraar, experimentele Psychopathologie

Peter de Jong is hoogleraar Experimentele Psychopathologie en voorzitter van de basiseenheid Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek heeft een transdiagnostische insteek en richt zich onder meer op de rol van (zelf)walging bij het ontstaan en voortduren van mentale stoornissen zoals anorexia nervosa en seksuele disfuncties.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (3)

Lees meer Sluiten

Marike Lancel

Somnoloog en onderzoeker op het slaapcentrum

Marike Lancel werkt als somnoloog en onderzoeker op het slaapcentrum van GGZ Drenthe, dat gespecialiseerd is in het diagnosticeren behandelen van slaapstoornissen bij psychiatrische patiënten. In haar functie als bijzonder hoogleraar bij de RuG richt zij haar onderwijs en onderzoek op de (bidirectionele) relatie tussen slaap en psychische gezondheid.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (4)

Lees meer Sluiten

Inge Ensing

GZ-psycholoog en gedragstherapeut VGCt

Inge Ensing is gezondheidszorg (GZ) psycholoog en gedragstherapeut VGCt. Zij werkt bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie van GGZ Drenthe en behandelt daar psychiatrisch patiënten met comorbide slaapstoornissen, met name chronische insomnie. Voor haar zit de uitdaging en voldoening van het werk in het leveren van maatwerk en in het effect dat verbeterde slaap heeft op het welzijn van de patiënt.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (5)

Lees meer Sluiten

Dr. Tanja Su

GZ-psycholoog en neurowetenschapper

Dr. Tanja Su is gezondheidszorg (GZ) psycholoog, met tevens een achtergrond als neurowetenschapper en is hierin gepromoveerd. Zij werkt als GZ-psycholoog in de gespecialiseerde geestelijk gezondheidzorg en behandelt volwassenen en ouderen met uiteenlopende psychische klachten. Momenteel richt zij zich meer op klinisch toegepast onderzoek.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (6)

Lees meer Sluiten

Saskia van Liempt

Psychiater

Saskia van Liempt werkt als psychiater op de kliniek gerontopsychiatrie in Castricum, en werkt als plaatsvervangend opleider, en opleider aandachtsgebied ouderen voor opleiding psychiatrie Parnassia NH. Zij is gepromoveerd in 2012 op het onderwerp Slaapstoornissen bij Uitzendingsgerelateerde Posttraumatische stress stoornis. Momenteel houdt zij zich bezig met implementatie van CGT-insomnie op zowel de open als gesloten kliniek voor ouderen.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (7)

Lees meer Sluiten

Annette van Schagen

(PhD) is klinisch psycholoog, psychotherapeut, praktijkopleider en senior onderzoeker

Annette van Schagen (PhD) is klinisch psycholoog, psychotherapeut, praktijkopleider P-opleiding en senior onderzoeker bij ARQ Centrum’45, landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Annette is geïnteresseerd in de interactie tussen verschillende PTSS-symptomen en de rol van slaap(problemen).

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (8)

Lees meer Sluiten

Jaap Lancee

Universitair Docent Klinische Psychologie

Jaap Lancee is Universitair Docent bij de programmagroep Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op (de behandeling van) nachtmerries en chronische slapeloosheid. Jaap is cognitief gedragstherapeut (VGCT) en volgt momenteel de opleiding tot GZ psycholoog bij PsyQ Amsterdam.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (9)

Lees meer Sluiten

Sigrid Pillen

Kinderneuroloog – somnoloog

Sigrid Pillen is kinderneuroloog – somnoloog in het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, waar zij kinderen van 0 tot 18 jaar ziet met diverse slaapstoornissen, meestal samengaand met complexe (neurologische, lichamelijke of psychiatrische) co-morbiditeit. Zij was tot voor kort voorzitter van de Vereniging Kind en Slaap en is hoofdonderzoeker kinderslaapgeneeskunde in Kempenhaeghe met tevens een aanstelling aan de afdeling Electrical Engineering van de TU Eindhoven.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (10)

Lees meer Sluiten

Jeanine Kamphuis

Psychiater - afdeling Stemmings- en Angststoornissen

Jeanine Kamphuis werkt als psychiater bij de afdeling Stemmings- en Angststoornissen van het Universitair Centrum voor Psychiatrie (UMCG) en houdt zich daar onder andere bezig met de inzet van chronobiologische interventies ten behoeve van stemmingsverbetering. Eveneens is Jeanine als psychiater werkzaam bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie van GGZ Drenthe.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (11)

Lees meer Sluiten

Maaike van Veen

Psychiater en epidemioloog

Maaike van Veen is psychiater en epidemioloog. Zij werkt als behandelaar bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie van GGZ Drenthe, en doet daarnaast promotieonderzoek naar de relatie tussen slaap, impulsiviteit en agressie.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (12)

Lees meer Sluiten

Dr. Peter Meerlo

Docent en onderzoeker

Dr. Peter Meerlo is als docent en onderzoeker werkzaam bij de afdeling Levenswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Het centrale thema van zijn onderzoek is slaap met een focus op: 1) de rol van slaap bij hersenfuncties en geheugenprocessen; en 2) de gevolgen van chronische slaapverstoring en slaaptekort, met name hoe dit kan bijdragen tot verminderd functioneren en ziektes als depressie.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (13)

Lees meer Sluiten

Ysbrand van der Werf

Medisch bioloog en klinisch psycholoog

Ysbrand van der Werf, medisch bioloog en klinisch psycholoog, is betrokken als neurowetenschapper bij studies naar gezond en verstoord menselijk gedrag. Hij heeft een specifieke interesse in de rol van slaap als onderdeel van een gezonde levensstijl en bij neurologische en psychiatrische aandoeningen.

Info

Waar en wanneer
18 juni 2021 | Online via livestream

Voor wie?
Het congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en alle andere professionals die meer willen weten over Slaapstoornissen in de psychiatrie.

Tarieven (btw vrij)

 • 349,- per persoon | Early bird: voor de eerste 50 inschrijvingen
 • 349,- per persoon | Abonnee tarief*
 • 399,- per persoon | Regulier tarief

*Abonnees van GZ-psychologie, Kind & Adolescent Praktijk en TvPO

Eenvoudig inschrijven via dit online formulier >

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Nederlands Vereniging voor Psychotherapeuten (NVP): 6 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 4 punten
 • ABAN: 5 punten
 • Federatie Gezondheidspsychologen & Psychotherapeuten (FGzPt): 6 punten
 • POH-GGZ: 5 punten
 • Kwaliteitsregister V&VN, Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? E-mail dan jouw verzoek naar henriette.boven@bsl.nl.Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Voordelen van het online volgen van het congres Slaapstoornissen in de psychiatrie

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (14)

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst.Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (15)

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E:aanmelder@bsl.nl

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (16)

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: 06 53 97 9913
E:henriette.boven@bsl.nl

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (17)

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Zwanet Vierstra
M: 06 479 477 39
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.

Thema slaapstoornissen

Producten met het thema slaapstoornissen in de psychiatrie

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (18)Congres: Slaapstoornissen in de psychiatrie
Slaapstoornissen vormen een risicofactor voor het ontstaan en in stand houden van meerdere psychiatrische aandoeningen. Tijdens het online congres Slaapstoornissen in de psychiatrie krijg je informatie over gezonde en verstoorde slaap, over diagnostiek van slaapstoornissen en vooral veel concrete handvatten om optimaal te kunnen behandelen. Meer info >>
GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (19)Boek: Slaapstoornissen in de psychiatrie
Dit handboek biedt een overzicht van diverse slaapstoornissen, de diagnostiek en behandeling daarvan en hun relatie tot de psychiatrie en gebruik van psychofarmaca. Als deelnemer aan het gelijknamige congres ontvang je 20% korting. Meer info >>
GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (20)Video:
Bekijk hieronder enkele video’s met betrekking tot slaapstoornissen in de psychiatrie.

GGZ Congres Slaapstoornissen in de psychiatrie - slaapproblemen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 5439

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.